Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op Kousenonline.be. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemene voorwaarden en privacy verklaring

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op Kousenonline.be.
Het plaatsen van een bestelling gaat gepaard met het sluiten van een overeenkomst onder de Algemene Voorwaarden gepubliceerd op Kousenonline.be.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op Kousenonline.be is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en eventuele (druk)fouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.
Kousenonline.be aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op Kousenonline.be kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Kousenonline.be of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Kousenonline.be. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Kousenonline.be.